Algemene voorwaarden

Back to homepage

Corona

Wanneer wij de dansschool moeten sluiten door Coronamaatregelen doen wij er alles aan om de gemiste lessen in te halen, zoals in de eerste lockdown. Echter moet dit financieel wel haalbaar zijn. Alternatieve oplossingen zijn online lessen en buiten lessen.

Algemene Voorwaarden DansNzo
Adres voor de Danslessen
Kruisweg 1-3
2982 TN Ridderkerk
KVK: 51329395

Artikel 1. Algemeen
Artikel 1.1
DansNzo is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen.
Artikel 1.2
DansNzo is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en of ander letsel door de cursist geleden schades direct of indirect opgelopen.
Artikel 1.3
Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum de danszaal niet beschikbaar is voor lessen. Dit zal altijd vooraf aan de cursisten gemeld worden. Deze les wordt dan ingehaald.
Artikel 1.4
Als men zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels van DansNzo kan toegang tot de danszaal geweigerd worden.
Artikel 1.5
DansNzo behoudt zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus andere instructeurs aan te stellen om de lopende of nieuwe cursussen te verzorgen.
Artikel 1.6
De door u aan ons opgegeven persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen.
Artikel 1.7
Bij wijzigingen in uw NAW gegevens wordt u verzocht deze aan ons door te geven per e-mail.

Artikel 2. Cursus
Artikel 2.1
Zodra u heeft deelgenomen aan uw eerste officiële les buiten uw proefles bent u verplicht het volledige cursusgeld te voldoen.
Artikel 2.2
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Indien de cursist gedurende het jaar besluit de cursus niet meer te volgen blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
Artikel 2.3
Betalingen dienen vooraf of op de eerste les plaats te vinden. Dit kan door het verschuldigde bedrag contant voor of op de eerste les te voldoen. Ook is het mogelijk het bedrag voor de eerste les over te maken op rekening NL86INGB0005995303 t.n.v. DansNzo.
Artikel 2.4
Bij het niet op tijd voldoen van het verschuldigde bedrag brengt DansNzo € 5,00 administratiekosten per termijn in rekening. DansNzo behoudt zich het recht om de cursist in de les te weigeren tot het lesgeld is voldaan.
Artikel 2.5
Het betaalde cursusgeld is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Huisregels DansNzo

1 Volg aanwijzingen van het personeel op

2 DansNzo is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw bezittingen

3 Geen wapens of drugs

4 Roken is verboden

5 Geen agressief of hinderlijk gedrag

6 Kleed u correct

7 Geen eigen consumpties

8 Glaswerk moet in de zaal blijven

9 Garderobe verplicht

10 Geen overlast voor de buren

Wij Verkopen…

Geen alcohol onder de 18 jaar

Geen sterke drank onder de 18 jaar